Rotor za tanjirače

OPIS

Rotor za tanjiraču ili paker valjak je opcioni dodatak vučenim tanjiračama. Montira se na zadnji deo rama tanjirače. Uloga mu je da sitni, prevrće i ravna zemljište.

Prilikom izbora tanjirače sa rotorom potrebnu snagu traktora treba uvećati za oko 10 do 15%.

Dizajn i konstruktivna rešenja rotora omogućavaju da rotor odgovara svakoj vučenoj tanjirači, bilo da je laka, poluteška ili teška.

Uz izvesne dodatke moguće je rotore (na odgovornost kupca) montirati i na vučene tanjirače drugih proizvođača.

rotor-za-tanjirace-2

OSNOVNI DELOVI

Na Slici 1 je prikazani glavni delovi kao i mesto i način montaže rotora na ram tanjirače.

Glavni delovi rotora su: Nosač Sa Rešetkama (1), Veza Sa Tanjračom (2), Držač Rotora (3) i Navojno Vreteno Za Podešavanje (4).

Nosač Sa Rešetkama (1) je zavarena konstrukcija od čeličnih cevi i flahova o koju se okačeni radni elementi u obliku valjaka od L-Profila (ili Flahova). Za svaku širinu zahvata tanjirače postoji odgovarajuća dimenzija radnih elementata rotora. Valjci su uležišteni preko kugličnih kotrljajnih ležajeva i mogu se okretati nezavisno jedan od drugog. Postojeći radni zahvati se podudaraju sa radnim zahvatima vučenih lakih i vučenih teških tanjirača. Za radne zahvate tanjirača do 3.6 m postavljaju se dva radne elementa rotora dok se za veće zahate postavljaju tri radna elementa.

Veze Sa Tanjračom (2) predstavlja nosač sa prirubnicom preko kojih se rotor montira na tanjiraču.

Na Slici 2 su prikazani kratka i duga veza. Kada se tanjirača odmah namenjena za kačenje rotora obe uzdužne grede na ramu su iste dužine i tada se koriste dve kratke veze. Duga veza, u kombinaciji sa jednom kratkom, se koristi da bi se rotor mogao montirati i na taniiračama koje nisu prvobitno bile namenjene za tu svhu, a kod kojih je jedna uzdužna greda rama kraća.

Držač Rotora (3) zajedno sa vezama, Navojnim Vretenom (4) i ostalim elementima služi za podešavanje položaja radnih elemenata rotora. Kada se, posredstvom za to predviđenih elemenata na tanjirači, podesi željena dubina tanjiranja i iznivelišu prednja i zadnja baterija tada se okretanjem navojnih vretena rotora podesi položaj radnih elemenata rotora (valjaka). Za veće širine zahvata rotora, a naročito ako su rotori za vučene tanjirače sa krilima moguća je izvedba rotora sa krilima.
Na Slici 4 prikazana je konsruktivna izvedba jednog takvog rotora.

rotor-za-tanjirace
rotor-za-tanjirace-3
rotor-za-tanjirace-4
rotor-za-tanjirace-5

Treba Vam više informacija?

Pozovite našu službu prodaje +381 (0) 21 843 932

Za više informacija i naručivanje, pozovite našu službu prodaje na telefon +381 (0) 21 843 932.