Setvospremač

OPIS

Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno za predsetvenu pripremu zamljišta, jednu od najvažnijih operacija u tehnološkom procesu proizvodnje ratarskih kultura. Pored ovoga koriste se i kod aeracije pašnjaka, proređivanje njiva zasejanih pšenicom, ljuštenje strnjišta, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka itd.
Ram je laka zavarena konstrukcija. Izrađen je od čeličnih flahova koji su pre zavarivanja prošli specijalnu metodu istezanja. Zbog ovoga je ram čvrst i savršeno ravan što je preduslov za ujednačenu dubinu rada.
U zavisnosti od radnog zahvata setvospremača moguće su izvedbe sa krilima ili bez njih.

OSNOVNI DELOVI

Na slici su prikazani osnovni delovi setvospremača.
Radni deo setvospremača čini Osnova Rama (1) sa S-Oprugama. Na prednjem delu setvospremača nalazi se Prednji Ravnjač (2). Onje predviđen za razbijanje grudvi i ravnanje zemljišta. Zahvaljujući spiralnoj opruzi prednji ravnjač savladava skrivene prepreke. Visina daske se podešava pomoću nosača
sa rupama. Za normalne uslove rada postavlja se pod uglom od 45° u odnosu na zemljište. Koristi se redovno kod predsetvene pripreme zamljišta ukoliko zemljište nije previše vlažno. Na zadnjem delu setvospremača nalazi se Nosač Sa Rotorima (3). Koristi za sitnjenje, rastresanje i prevrtanje zemljišta. Svojom
težinom sabija zamljište pri čemu stvara idealnu posteljicu za seme.
Veći setvospremači, preko 3.7 metara imaju osnovu i par Krila (4) i (5). Na krilima se takođe nalaze radni elementi u vidu elastičnih S-Opruga. Krila kao i osnova rama imaju prednji ravnjač i nosač sa rotorima.
Krila se spuštaju u nivo osnove samo prilikom rada, a u transporta ona su skupljna u vertikalnom položaju.
Za spuštanje i dizanje krila koriste se Hidraulični Cilindri (6) dvosmernog dejstva. Za setvospremače od 3.7 do 4.9 se koristi jedan hidraulični cilindar, a na setvospremčima od 5.3 do 6.5 dva cilindra.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NAPOMENE:
1. Setvospremači od 2.1 do 3.3 se sastoje samo od osnovnog rama
2. Setvospremači od 3.7 do 4.9 se sastoje od osnovnog rama 2.5 na koji je dodat par krila veličine, redom, od 0.6 do 1.2
3. Setvospremači od 5.3 do 6.1 se sastoje od osnovnog rama 2.9 na koji je dodat par krila veličine, redom, od 1.2 do 1.6
4. Setvospremači 3.7 i 4.1 mogu opciono biti i bez hidro-cilindara za sklapanje i rasklapanje krila
5. Kod setvospremača od 3.7 do 4.9 oba krila diže i spušta jedan hidro-cilindar dok kod setvospremača 5.3 do 6.5 svako krilo ima svoj hidro-cilindar
6. Potrebna snaga traktora je data terijski. U praksi je potrebno ovu vrednost uvećati za 5÷10 %

Treba Vam više informacija?

Pozovite našu službu prodaje +381 (0) 21 843 932

Za više informacija i naručivanje, pozovite našu službu prodaje na telefon +381 (0) 21 843 932.