Traktorska frezaTraktorska freza prvenstveno je namenjena pripremi zemlje pre setve.
Oblik noža je takav, da prilikom rada nudi minimalan otpor zemlje, pa je stoga relativno lagani pogon freze u najtežem tlu.
Nož intenzivno razbija grudve, a pri tom ne stvara za vodu nepropusne slojeve zemlje.
Freza ima mogućnost bočnog pomaka.
Lanac za pogon u uljnoj kupci.
Podesive skije za dubinu.
Noževi su postavljeni spiralno radi manje potrebne snage traktora.
Freza je masivne konstrukcije kako bi noževi mogli dublje prodreti u tlo.
4 noža po prirubnici, no postoji mogućnost izrade po narudžbi sa 6 noža.
Broj okretaja vratila je 240 o/min, dok je broj okretaja priključnog vratila 540 o/min.
Maksimalna dubina je 18 cm.
Priključni okvir je namenjen za I. i II. kategoriju.