Tanjirača nošena teška

OPIS

Nošene teške traktorske tanjirače tipa “V” namenjene su za tanjiranje pooraonog zemljišta pred setvu, a uspešno se mogu koristiti i za ljuštenje strnjišta, usitnjavanje žetvenih ostataka, zaoravanje stajskog đubriva i međurednu obradu voćnjaka i vinograda. Tanjirače ovog tipa su sa dve, četiri ili šest osovina dvostrukog delovanja, gde prvi red diskova obrađuje zemlju, a drugi red je nabacuje, dakle uspešno sitni i meša zemljište. Konstrukcija tanjirače je kruta gde dolazi do izražaja dobro prodiranje u dubinu zemljišta na
ravnim terenima.
Konstrukcija tanjirače je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova. O ram su obešene radne baterije učvrćene vijcima i obujmicama. Uležištenje radnih baterija rešeno je kotrljajućim ležajevima koji su dvostuko zaptiveni u svom kućištu. Diskovi su izrađeni od visoko legiranog čelika koji je u poboljšanom stanju veoma otporan na habanje. Svi elementi su zaštićeni u dva premaza temeljnom bojom i lakom.

tanjiraca-nosena-teska-opis

OSNOVNI DELOVI

Na Slici 1 je prikazana nošena teška tanjirača sa 2×14 diskova. Glavni delovi su Ram (1), Prednji Nosač Sa Baterijama (2) i Zadnji Nosač Sa Baterijama (3).
Prilikom demontaže tanjirače radi zamene delova ili iz nekog drugog razloga potrebno je pratiti određeni redosled rasklapanja.
Na sledećim slikama je dat uprošćen prikaz demontaže kao i glavni podsklopovi i delovi za nošenu tešku tanjiraču od 2×14 diskova. Za sve
ostale nošene tanjrače princip demontaže je analogan. Razlikuje se jedino broj baterija koje formiraju prednje i zadnje grede sa baterijama.
Grede su okačene o ram posredstvom specijalnih “cenralnih” vijaka, a zakretanje u radni pložaj se vrši posredstvom uzengije. Potrebno je rasklopiti sve ćetiri uzengije i odvrnuti navrtke sa centralnih vijaka kako bi se mogle odvojiti grede od rama tanjirače.
Baterije su sa nosećim gredama spojena pomoću standardnih vijka i samokočivih navrtki. Potrebno je odvrnuti ove navrtke da bi baterije mogle da se skinu.
Nosač čistača koji je zajedno sa čistačima sa baterijom spojen preko nosača ležajeva takođe je neophodno skinuti kako bi se baterije mogle demontirati.
Kada su sve baterije odvojene rastavljanje se vrši skidanjem jednog po jednog dela sa baterije sve dok ne ostane samo osovina baterije.
Na Slici 2 prikazan je ram za nošenu tešku tanjiraču sa 14 diskova. Ram je izrađen kao zavarena konstrukcija od kvadratnih profila. Veličina rama je optimizovana da bude minimalne dužine, a da pritom dozvoli maksimalno radno zakretanje baterija (20°).
Na Slici 3 prikazan je delimičan presek sklopa prednje baterije sa 6 diskova. Glavni delovi baterije su Noseća Šipka (1), Nosač Ležaja (2), Ležaj (3), Tuljci (4), Nosač Čistača Sa Čistačima (5) i Diskovi (6). Osim navedenih delova još treba pomenuti polutuljke ležajevi i početni i krajnji polutuljak.
Prilikom sklapanja baterije delove vraćati obrnutim redosledom i pri tome obratiti pažnju da tuljci, početni i krajnji polutuljak i polutuljci ležajeva imaju određen smer montiranja u zavisnosti od toga da li naležu na udubljeni ili ispupčeni deo diska.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NAPOMENE:
1. Osim tanjirača navedenih u gornjoj tabeli moguće su, prema zahtevima kupca, i tanjirače sa drugim kombinacijama broja diskova, prečnika diskova i razmaka između njih.
2. Masa i potrebna snaga traktora su dati teorijski. U praksi je potrebno vrednost potrebne snage uvećati za 5÷10 %.

Želite da naručite tanjiraču nošenu tešku?

Pozovite našu službu prodaje +381 (0) 21 843 932

Za više informacija i naručivanje, pozovite našu službu prodaje na telefon +381 (0) 21 843 932.