Tanjirača vučena teška

OPIS

Vučene teške traktorske tanjirače tipa “V” namenjene su za tanjiranje pooraonog zemljišta pred setvu, a uspešno se mogu koristiti i za ljuštenje strnjišta, usitnjavanje žetvenih ostataka i zaoravanje stajskog đubriva. Tanjirače ovog tipa su sa četiri ili šest osovina dvostrukog delovanja, gde prvi red diskova obrađuje zemlju, a drugi red je nabacuje, dakle uspešno sitni i meša zemljište. Konstrukcija tanjirače je kruta gde dolazi do izražaja dobro prodiranje u dubinu zemljišta na ravnim terenima. Postoji mogućnost da se na
tanjiraču po želju kupca dodaju rotori tanjirače tzv. paker valjci.
Konstrukcija tanjirače je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova. Ram se radi od cevi 200×100. O ram su obešene radne baterije. Uležištenje radnih baterija rešeno je kotrljajućim valjkastim ležajevima tako što se jedno uležištenje sastoji od dva konusno-valjkasta ležaja koji se nalaze u livenom kućištu. Diskovi su izrađeni od visoko legiranog čelika koji je u poboljšanom stanju veoma otporan na habanje. Svi elementi su zaštićeni u dva premaza temeljnom bojom i lakom.

Tanjirača vučena teška

OSNOVNI DELOVI

Na Slici 1 su prikazani osnovni delovi vučene teške tanjirače sa 2×14 diskova.
Sve ostale vučene teške tanjrače imaju iste delove, a samo se razlikuju dužine greda i broj tanjira u baterijama.

Glavni delovi su: Ram (1), Prednja Greda Sa Baterijama (2), Zadnja Greda Sa Baterijama (3), Ruda (4) i Sistem Poluga (5).

Svaka baterija je za noseću gredu spojena preko ploča za kačenje pomoću četiri standardna vijka i samokočive navrtke. Potrebno je odvrnuti ove navrtke da bi baterija mogla da se skine.
Prilikom demontaže tanjirače radi zamene delova ili iz nekog drugog razloga potrebno je pratiti određeni redosled rasklapanja.

Ram (1) je izrađen kao zavarena konstrukcija od kvadratnih profila. Veličina rama je identična za sve tanjirače širine radnog zahvata do 3.8 m dok je za šire radne zahvate neophodan i širi ram od standardnog. Za tanjirače sa krilima ram ima donekle drugačiju kostrukciju od standardnog. Kada se podešavanje greda vrši hidraulično same grede kao i ram imaju dodatne elemente. Ram je izrađen od cevi 100×200 debljine zida 6 mm.

Na Slici 2 je prikazan sistem zakretanja i osiguranja greda.

Na Slici 3 prikazan je delimičan presek sklopa prednje baterije sa 7 diskova.

Glavni delovi baterije su: Noseća Šipka (1), Nosač Ležaja (2), Kućište Sa Ležajevima (3), Tuljci (4), Nosač Čistača Sa Čistačima (5) i Diskovi (6).

Osim navedenih delova još treba pomenuti početni i krajnji polutuljak.
Prilikom sklapanja baterije delove vraćati obrnutim redosledom i pri tome obratiti pažnju da tuljci, početni i krajnji polutuljak i polutuljci ležajeva imaju
određen smer montiranja u zavisnosti od toga da li naležu na ububljeni ili ispupčeni deo diska. Zbog boljeg rada tanjirače poželjno je diskove priliko postavljanja zakrenuti za 180° u odnosu na predhodno postavljeni.

Na slici 4 prikazan je deličičan presek sklopa kućišta sa ležajevima.

Glavni delovi su: Telo Kućišta (1), Muška Puškica (2), Ženska Puškica (3), Ležaj (4) i Semering (5). Kao što se na slici vidi u kućištu se nalaze dva ležaja koji svaki imaju svoj semering. Oznaka ležaja je 32015, a oznaka semeringa je 85-115-13. Na kućištu se takođe nalazi i mazalica kroz koju je omogućeno podmazivanje.

Tanjirača vučena teška
Tanjirača vučena teška
Tanjirača vučena teška
Tanjirača vučena teška

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kada su u pitanju vučene teške tanjirače njih možemo dodatno podeliti u tri podkategorije:

1. Standarde
2. Nestandardne (ram je širi i duži)
3. Sklopive (tanjirače sa krilima)

STANDARDNE
Standardne tanjirače imaju međusobno identičan ram i jednako odstojanje između radnih elemenata. Rade se u dve dimenzije radnih elemenata (560 i 610 mm) što povlači za sobom i različite dimenzije osovina baterija.

NESTANDARDNE
Ovo su tanjirače kod kojih je, zbog velikog radnog zahvata i povećane težine, a zarad poboljšanja stabilnosti i boljeg rasporeda težine, ram tanjirače produžen i proširen. Kod ovih tanjirača je razmak između diskova isti kao i kod tanjirača standardne izvedbe, ali se rade savo sa radnim telima prečnika 610 mm. Takođe je moguće, u dogovoru sa korisnikom, da se za izvesne delove tanjirače koriste profili čiji je poprečni presek jači u odnosu na delove kod standardnog rama.

SKLOPIVE
Ovo su tzv. tanjirače sa krilima. Ovakve tanjirače su, zbog svoje specifične konstrukcije, i pored velikog radnog zahvata, pogodne za transport na otvorenom putu. Kod ovih tanjirača je razmak između diskova isti kao i kod tanjirača standardne izvedbe, ali se rade savo sa radnim telima prečnika 610 mm. Ram nešto duži i umesto jednog cilindra za dizanje točkova koriste se dva paralelno vezana. Naravno ove tanjirače imaju i dva dodatna cilindra za postavljanje baterija na krilima u radni odnosno transportni položaj. Ove tanjirače mogu imati mehaničko ili hidraulično podešavanje zakošenosti greda.

NAPOMENE:
1. U poljima za masu i potrebnu snagu koja imaju dva reda prvi red se odnosi na tanjiraču sa diskovima prečnika 560 mm, a drugi red na tanjiraču sa diskovima prečnika 610 mm.
2. Osim tanjirača navedenih u gornjoj tabeli moguće su, prema zahtevima kupca, i tanjirače sa drugim kombinacijama broja diskova, prečnika diskova i razmaka između njih.
3. Potrebna snaga traktora je data teorijski. U praksi je potrebno ovu vrednost uvećati za 5÷10 %.
4. Tanjirače koje u oznaci imaju “K” su tanjirače sa krilima. Ove tanjirače mogu da se rade sa mehaničkim ili hidrauličnim podešavanjem zakošenosti greda.

Treba Vam više informacija?

Pozovite našu službu prodaje +381 (0) 21 843 932

Za više informacija i naručivanje, pozovite našu službu prodaje na telefon +381 (0) 21 843 932.