Tanjirača vučena poluteška

OPIS

Vučene poluteške traktorske tanjirače tipa “V” namenjene su za tanjiranje pooraonog zemljišta pred setvu, a uspešno se mogu koristiti i za ljuštenje strnjišta, usitnjavanje žetvenih ostataka i zaoravanje stajskog đubriva. Tanjirače ovog tipa su sa četiri ili šest osovina dvostrukog delovanja, gde prvi red diskova obrađuje zemlju, a drugi red je nabacuje, dakle uspešno sitni i meša zemljište. Konstrukcija tanjirače je kruta gde dolazi do izražaja dobro prodiranje u dubinu zemljišta na ravnim terenima. Postoji mogućnost da se na
tanjiraču po želju kupca dodaju rotori tanjirače tzv. paker valjci.
Konstrukcija tanjirače je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova. Ram se radi cevi 150×150. O ram su obešene radne baterije. Uležištenje radnih baterija rešeno je kugličnim kotrljajućim ležajevima koji su zaptiveni u svom kućištu. Diskovi su izrađeni od visoko legiranog čelika koji je u poboljšanom stanju veoma otporan na habanje. Svi elementi su zaštićeni u dva premaza temeljnom bojom i lakom.
Ovaj tip tanjirače je nastao kombinovanjem jednostavnosti i niske cene vučene lake tanjirače, od koje je zadržana konstrukcija baterija, i funkcionalnosti vučene teške tanjirače, od koje su preuzeti osovina za točkove, ruda i poluga. Sistem zakretanja je uz izvesne izmene takođe preuzet od vučene teške tanjirače.

OSNOVNI DELOVI

Na Slici 1 su prikazani osnovni delovi vučene poluteške tanjirače sa 2×14 diskova. Sve ostale vučene poluteške tanjrače imaju iste delove, a samo se
razlikuju dužine greda i broj tanjira u baterijama.

Glavni delovi su Ram (1), Prednja Greda Sa Baterijama (2), Zadnja Greda Sa Baterijama (3), Ruda (4) i Sistem Poluga (5).

Svaka baterija je za noseću gredu spojena pomoću četiri standardna vijka i samokočive navrtke. Potrebno je odvrnuti ove navrtke da bi baterija mogla da se skine.

Prilikom demontaže tanjirače radi zamene delova ili iz nekog drugog razloga potrebno je pratiti određeni redosled rasklapanja.

Ram (1) je izrađen kao zavarena konstrukcija od kvadratnih profila. Veličina rama je identična za sve širine radnog zahvata tanjirača. Ram je izrađen od cevi 150×150.

Na Slici 2 je prikazan sistemi kačenja i osiguranja greda od pomeranja u toku rada.

Na Slici 3 prikazan je delimičan presek sklopa prednje baterije sa 7 diskova. Glavni delovi baterije su: Noseća Šipka (1), Nosač Ležaja (2), Ležaj (3), Tuljci (4), Nosač Čistača Sa Čistačima (5) i Diskovi (6).
Osim navedenih delova još treba pomenuti polutuljke ležajevi i početni i krajnji polutuljak.

Prilikom sklapanja baterije delove vraćati obrnutim redosledom i pri tome obratiti pažnju da tuljci, početni i krajnji polutuljak i polutuljci ležajeva imaju određen smer montiranja u zavisnosti od toga da li naležu na ububljeni ili ispupčeni deo diska.

Kao opcija moguće je umesto standardnog kućišta ležaja ugraditi kućište prikazano na Slici 5. Zahvaljujući konusnovaljkastim ležajevima kućište prime i aksijalne sile. Svi delovi kućišta se mogu menjati nezavisno jedan od drugog što kod klasičnog kućišta nije moguće.

Zahvaljujući specifičnosti konstrukcije nije moguće je “pretegnuti” ležajeve.
Kućište je snabdeveno semerinzima i gumenim prstenovima kako bi se onemogućio ulazak prljavštine, a podmazivanje je omogućeno posredstvom mazalice.

tanjiraca vucena poluteska
02 - Sistem Zakretanja
tanjiraca-baterija
04 - Kuciste Lezajeva

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NAPOMENE:
1. Osim tanjirača navedenih u gornjoj tabeli moguće su, prema zahtevima kupca, i tanjirače sa drugim kombinacijama broja diskova, prečnika diskova i razmaka između njih.
2. Potrebna snaga traktora je data teorijski. U praksi je potrebno ovu vrednost uvećati za 5÷10 %.

Želite da naručite tanjiraču vučenu polutešku?

Pozovite našu službu prodaje +381 (0) 21 843 932

Za više informacija i naručivanje, pozovite našu službu prodaje na telefon +381 (0) 21 843 932.